Ahmet Mithat Efendi der ki ‘ Dünya’nın en güzel şehri İstanbul, İstanbul’un en güzel yeri Beykoz’ dur.

Boğaziçinin en eski yerleşimlerinden, üçbin yıllık tarihinde uygarlıklara tanıklık etmiş ve bu süreçte oluşan halk yapısı ile bir kültür mozaiği oluşturmuştur.

İki asır öncesinden Deri ve Kundura, Kağıt, Cam üretim ve kültürünün temellerini atmış ülke ekonomisinde izler bırakmıştır.

Beykoz, değişmeyen doğal dokusu ile geçmişini ve geleceğini birlikte yaşamaktadır.

Yarışmanın Amacı :

Beykoz Belediyesini kurum olarak yansıtan, Beykoz İlçesiyle özdeşleşecek, Beykoz’un tarihsel, sosyolojik, fiziksel yapısıyla ilişki kuracak, evrensel değerlerle üretilmiş, işlevsel nitelikte ve akılda kalıcı görsellikte yeni bir logonun tasarlanmasıdır.

Copyright © 2016, Beykoz Belediyesi